<%@language="VBScript"%> 1001 Collectibles - Admin
DOMENII   Home   Ajutor   Despre noi   Forum   Contact   Admin  
 • FILATELIE  
    - Timbre 1840-1900 (000)  
    - Timbre 1900-2004 (000)  
    - Mai multe categorii >>  
 • NUMISMATICA  
    - Bancnote romanesti (000)  
    - Bancnote straine (000)  
    - Mai multe categorii >>  
 • SCRIPOPHILYE  
    - Actiuni (000)  
    - Obligatiuni (000)  
    - Mai multe categorii >>  
 • CARTOFILIE  
    - Ilustrate tematice (000)  
    - Ilustrate pre 1900 (000)  
    - Mai multe categorii >>  
 • CARTELE & CARDURI  
    - Telefonice romanesti (000)  
    - Telefonice straine (000)  
    - Mai multe categorii >>  
 • ANTICARIAT  
    - Carte veche (000)  
    - Carte tematica (000)  
    - Mai multe categorii >>  

ID Produs
Nume Produs
Pret Produs
Stoc
<% dim conexiunea_mea dim datele_extrase set conexiunea_mea=SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.CONNECTION") conexiunea_mea.connectionstring="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("TEST.mdb") conexiunea_mea.open set datele_extrase=SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.RECORDSET") datele_extrase.open "SELECT * FROM PRODUSE",conexiunea_mea %>
<% dim totalulMic dim totalulMare dim culoarea, nrInreg nrInreg=1 WHILE NOT datele_extrase.EOF totalulMic=cLng(datele_extrase.fields("PRET").value)*cLng(datele_extrase.fields("STOC").value) totalulMare=totalulMare+totalulMic if nrInreg mod 2 =0 then culoarea="666666" else culoarea="999999" end if %> <% nrInreg=nrInreg+1 datele_extrase.movenext WEND %>
  ID Produs     Nume Produs     Pret     Stoc     Total valoare   Sterge
  <%=datele_extrase.fields("ID_PRODUS").value%>     <%=datele_extrase.fields("NUME_PRODUS").value%>     <%=datele_extrase.fields("PRET").value & " lei"%>     <%=datele_extrase.fields("STOC").value & " kg"%>     <%=totalulMic & " lei"%>   )" value="Sterge!">
TOTAL Marfa: <%=totalulMare & " lei"%>
 © www.1001collectibles.ro